KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri aşağıda belirtilen veri sorumlusu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, https://egaranti.com/ internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, tüketicilerin satın aldığı ürünlere ilişkin garanti belgelerini yükleyebildiği ve görüntüleyebildiği, tüm garanti sürelerini takip edebildiği ve internet sitemize üye olan hizmet sağlayıcıdan garanti süreci içinde Kanun kapsamında tüketicilere sunulan haklarını kullanmak üzere talepte bulunabildiği ve bu anlamda tüketici ile hizmet sağlayıcılar arasında garanti süreçlerinin yürütülmesi için aracılık eden  bir online platform olarak, hizmetlerinin ifası sırasında edindiği kişisel verileri işlenme amacına uygun ve sınırlı olarak kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

Şirketimiz tarafından verilen hizmetler sırasında işlenen kişisel veriler, genel olarak, tarafınızla akdedilen üyelik sözleşmesi, ticari elektronik ileti izinleriniz ve çerezler vasıtası ile işlenmektedir. Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kullanılmaktadır. 

egaranti  tarafından aşağıda sayılan yollarla kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşleme Sebebi İlgili Aydınlatma Metni
Üyelik egaranti.com/policy/privacy
Ticari Elektronik İleti İzinleri egaranti.com/policy/ticari-elektronik-ileti
Çerezler egaranti.com/policy/cookies
Üyelik

https://egaranti.com/ adresine üyeliğiniz sırasında işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://egaranti.com/policy/privacy

 adresinden ulaşabilirsiniz.  

Ticari Elektronik İleti İzinleri

egaranti hizmetlerine ilişkin çeşitli tanıtım, bilgi, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla kampanya, indirim ve yeniliklere ilişkin ticari elektronik iletiler(e-posta ve/veya kısa mesaj) Şirketimiz tarafından ancak ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde gönderilmektedir. egaranti tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://egaranti.com/policy/ticari-elektronik-ileti adresinden ulaşabilirsiniz.

Çerezler

Şirketimiz, https://egaranti.com/ adresinde kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek için zorunlu ve zorunlu olmayan çerezler kullanmaktadır. İnternet sitemizde kullandığımız çerezler, çerezler yolu ile işlenen kişisel verileriniz ve çerez ayarlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://egaranti.com/policy/cookies adresinden ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirkeitmiz tarafından yukarıda sayılan yollarla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilenadresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da info@egaranti.com elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU:EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kirazlıdere Mah. Eski Ankara Cad. No: 4 /3 İç Kapı No: 11 Çekmeköy/ İSTANBUL 

Tel: +90 546 459 8699

E-posta: info@egaranti.com

Sıkça Sorulan Sorular

Firmalar için

Firmalar, ürünlerinin garanti süreçlerini kolay , hızlı ve sistematik olarak kontrol edebildiği ve gelir elde edebildiği bulut tabanlı web uygulamasıdır.

Menü kısmında yer alan, demo talep et sayfasından başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Detayları sizlere bildiriyor olacağız.

Uygulamamız web sitenizle veya satış kontuarında dakikalar içinde bütünleşir.

Ürünlerin garanti süreçlerini takip edilebilmesini sağlayan panel ile birlikte sistem üzerinde satın alım sonrası ek garanti sunarak gelir elde edebiliyorsunuz.

Öncelikle üretici yada ithalatçı bir firma olmanız gerekiyor.
Garanti belgesi vermesi zorunlu olan tüm firmalar ürünlerinin garantilerini egaranti.com üzerinden sağlayabilir.

Tüketiciler için

egaranti, tüketiclerin garanti süreçlerini tek hesaptan yönetebilmeleri için firmalara bulut tabanlı çözümler sunan web uygulamasıdır.

Telefon numarası, mail adresiniz ile tüketici giriş sayfasında sisteme üye olabilir ve hesabınızı aktifleştirebilirsiniz.

Onaylı ürünler, satın alım esnasında üretici veya ithalatçı firmanın tam otomatize bir şekilde egaranti.com üzerinden gerçekleştirdiği
onaylı süreçtir.
Onaysız ürünler ise, firmalar tarafında herhangi bir geçerliliği bulunmayan, sadece garanti belgelerinizi dijital ortamda saklamanıza olanak sağlayan bir süreçtir.

Ürünlerinize garantiyi, üretici veya ithalatçı firma sağlar.
egaranti, satın alım sonrası bu süreci hem tüketici hem de firma adına dijital ortamda yönetilmesine olanak sağlar.

egaranti, tüketiclerin garanti süreçlerini tek hesaptan yönetebilmeleri için firmalara bulut tabanlı çözümler sunan web uygulamasıdır.
x

Sahip olduğunuz ürünlerin markalarına, garanti belgelerini egaranti ile vermelerini söyleyin.

Tweet Oluştur