ÇEREZ(COOKIE) POLİTİKAMIZ

EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler(cookie) kullanıyoruz. İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili tercihinizi dilediğiniz gibi kullanabilir ve dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. 

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, otomatik olarak verileri işler. İnternet sitemizde çerez kullanılmasının amacı, internet sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırarak sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak ve bu sayede deneyiminizi iyileştirmek ile ilgi alanlarınıza uygun reklamlar sunmak ve reklamların etkinliğini ölçmektir. 

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Çerezler, kullanım ömürlerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır. 

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.  İnternet sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir.  

Çerezler, veri işleyen tarafa göre birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler olarak ikiye ayrılır. 

Birinci Taraf Çerezler: İnternet sitemizde kullanılan ve doğrudan şirketimiz tarafından oluşturulan, verilerin doğrudan şirketimiz tarafından işlendiği çerezlerdir.

Çerez İsmi Kullanım Amacı
Location, profile, gsm, selectedAddressId Kullanıcıların belirli bilgilerinin depolanmasına olanak tanır. Örneğin location çerezi, kullanıcının konum ve adres bilgilerini; profile çerezi kullanıcının kimlik ve iletişim bilgilerini saklamaya yarar.

Üçüncü Taraf Çerezler: Şirketimiz tarafından hizmet alınan ve verilen hizmetin gereği üçüncü taraflarca internet sitemize yerleştirilen, verilerin doğrudan şirketimiz tarafından işlenmediği çerezlerdir. Verilerinizi işleyen üçüncü taraf şirket yurtdışında olabilir ve bu çerezler vasıtası ile işlenen verileriniz yurtdışına aktarılabilir. İnternet sitemizde kullanılan ve internet sitemize ilk girişiniz sırasında yaptığınız tercih ile işlenmesi açık rızanıza bağlı olan üçüncü taraf çerezler ile sağlayıcı şirketi, verilerinizin yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı bilgisi ve üçüncü taraf şirketin veri koruma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir.

Çerez İsmi Kullanım Amacı
rc::a, rc::c İnsanlar ve botlar arasında ayrım yapabilmek için kullanılır. rc:aa çerezi, internet sitesinin kullanımıyla ilgili raporlamalar yapmak için faydalıdır.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler ve Kategorileri

Teknik Çerezler: Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. İnternet sitemizde kullanılan teknik çerezler ve kullanım amaçları şunlardır: 

Çerez İsmi Kullanım Amacı
ValidateAntiForgeryToken Web sayfalarında kullandığımız form yapılarında gelen isteğin bizim sunucumuz üzerinden mi yoksa karşı sitelerden mi geldiğini anlamak ve buna karşı çözüm üretmek, güvenlik açısından kullanılmaktadır.

Analiz Çerezleri: Analiz çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. İnternet sitemizde kullanılan analiz çerezleri ve kullanım amaçları şunlardır:

Çerez İsmi Kullanım Amacı
_gat Google Analytics tarafından istek oranını kontrol etmek/sınırlandırmak için kullanılır.
collect Ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında Google Analytics'e veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları arasında takip eder.
_ym_d Kullanıcının internet sitesini ziyaret ettiği ilk tarihi saklamak için kullanılır.
yp, mda Web sitesinin trafiğini ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. Ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar.
ymex Ziyaretçilerin web sitesi davranışları hakkındaki verileri kaydeder. Dahili analizler ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

Pazarlama Çerezleri: Pazarlama çerezleri ile ziyaretçilerin davranışsal takibi ve ziyaretçilerin ilgi alanı ve beklentilerinin belirlenerek hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amaçlanmaktadır. İnternet sitemizde kullanılan yurtdışı merkezli üçüncü taraf çerezlerden Google Ads ve Facebook çerezleri pazarlama çerezleri olup, bu çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır. Şirketimiz ziyaretçilerimizin açık rızasına bağlı olarak pazarlama çerezlerini kullanmaktadır. İnternet sitemizde kullanılan pazarlama çerezleri ve kullanım amaçları şunlardır:

Çerez İsmi Kullanım Amacı
_fbp, fr, tr Facebook tarafından, reklamların ilgi düzeyini ölçmek, iyileştirmek ve üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi reklam ürünlerini sunmak için kullanılır.
_gcl_au Google AdSense tarafından, Google AdSense hizmetlerini kullanan internet sitelerindeki reklam verimliliğini ölçümlemek için kullanılır.
ads/ga-audiences Google AdWords tarafından, kullanıcının internet sitesindeki çevrimiçi davranışına göre, müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan kullanıcı ile yeniden etkileşim kurmak için kullanılır.
IDE Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra internet sitesi kullanıcısının hareketlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.
test_cookie Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır.
yuidss İnternet sitelerinde kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Toplanan bilgiler internet sitesinde reklam etkinliğini artırmak için kullanılır.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler Yoluyla İşlenen Verileriniz ve İşleme Sebebimiz

İnternet sitemizde kullanılan  çerezler ile internet sitemizi ziyaret ettiğiniz IP adresiniz, konumunuz, ziyaret tarihi ve saati, görüntülediğiniz sayfa başlığı, URL adresi ile görüntülediğiniz sayfaya yönlendiren URL adresi, ziyaret sırasında kullandığınız tarayıcının türü, dili ve sürümü ile indirilen ve tıklanan dosyalar ve site içi arama etkinlikleri ile tıkladığınız sayfaların yüklenme süresi işlenir. İşlenen bu verilerin, işlemede kullanılan çerezin süresine göre saklama süresi değişebilir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerden teknik çerezler vasıtası ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, internet sitesinin çalışmasının ve işlevlerini sağlıklı olarak yerine getirmesini sağlama amacı ile KVKK m. 5 de sayılan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, açık rızanıza bağlı olmadan işliyoruz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerden analiz çerezleri ve pazarlama çerezleri ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi,  internet sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak ve bu sayede deneyiminizi iyileştirmek ile ilgi alanlarınıza uygun reklamlar sunmak ve reklamların etkinliğini ölçmek amaçları ile KVKK m.5 gereğince ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayanarak, açık rızanıza bağlı olarak işliyor ve yukarıda belirttiğimiz üçüncü taraf çerezleri vasıtası ile yurt dışına aktarıyoruz. 

Çerezler Nasıl Engellenir? 

Tarayıcınızın ayarlarını aşağıda bulunan linkler yardımı ile değiştirerek analitik çerezleri ile reklam çerezlerine ilişkin  tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. İnternet sitemizde kullanılan teknik çerezlerin engellenmesi ise mümkün değildir. 

İnternet sitemizde yapmış olduğunuz çerez tercihlerinizi değiştirmek için: Çerez Ayarları

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler vasıtası ile işlenen kişisel verileriniz ile ilgili KVKK m. 11 gereğince sahip olduğunuz haklarınızıŞirketimizin aşağıda belirtilenadresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da destek@egaranti.comelektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Veri Aydınlatma Metnimiz ’i inceleyebilirsiniz. 

VERİ SORUMLUSU: EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kirazlıdere Mah. Eski Ankara Cad. No: 4 /3 İç Kapı No: 11 Çekmeköy/ İSTANBUL 

Tel: +90 546 459 8699

E-posta: destek@egaranti.com

Sıkça Sorulan Sorular

Firmalar için

Firmalar, ürünlerinin garanti süreçlerini kolay , hızlı ve sistematik olarak kontrol edebildiği ve gelir elde edebildiği bulut tabanlı web uygulamasıdır.

Menü kısmında yer alan, demo talep et sayfasından başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Detayları sizlere bildiriyor olacağız.

Uygulamamız web sitenizle veya satış kontuarında dakikalar içinde bütünleşir.

Ürünlerin garanti süreçlerini takip edilebilmesini sağlayan panel ile birlikte sistem üzerinde satın alım sonrası ek garanti sunarak gelir elde edebiliyorsunuz.

Öncelikle üretici yada ithalatçı bir firma olmanız gerekiyor.
Garanti belgesi vermesi zorunlu olan tüm firmalar ürünlerinin garantilerini egaranti.com üzerinden sağlayabilir.

Tüketiciler için

egaranti, tüketiclerin garanti süreçlerini tek hesaptan yönetebilmeleri için firmalara bulut tabanlı çözümler sunan web uygulamasıdır.

Telefon numarası, mail adresiniz ile tüketici giriş sayfasında sisteme üye olabilir ve hesabınızı aktifleştirebilirsiniz.

Onaylı ürünler, satın alım esnasında üretici veya ithalatçı firmanın tam otomatize bir şekilde egaranti.com üzerinden gerçekleştirdiği
onaylı süreçtir.
Onaysız ürünler ise, firmalar tarafında herhangi bir geçerliliği bulunmayan, sadece garanti belgelerinizi dijital ortamda saklamanıza olanak sağlayan bir süreçtir.

Ürünlerinize garantiyi, üretici veya ithalatçı firma sağlar.
egaranti, satın alım sonrası bu süreci hem tüketici hem de firma adına dijital ortamda yönetilmesine olanak sağlar.

egaranti, tüketiclerin garanti süreçlerini tek hesaptan yönetebilmeleri için firmalara bulut tabanlı çözümler sunan web uygulamasıdır.
x Sahip olduğunuz ürünlerin markalarına, garanti belgelerini egaranti ile vermelerini söyleyin.
Tweet Oluştur